ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Материална база

 

Материална база

Сградният фонд е специално проектиран и построен за детска градина. Сградата е монолитна, на два етажа. На първия етаж се помещава една група, канцелария и кухненски блок. На втория етаж има една група и физкултурен салон. Всяка група разполага със самостоятелна занималня, спалня, офис, гардеробна и санитарен възел,

Дворът не е голям, но са засадени дървета, храсти и е затревено. Всяка група има площадка с пясъчник и съоръжения.