ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Обществен съвет

На основание чл. 258, ал. 1 и чл. 259, ал. 1 от ЗПУО, във връзка с чл. 14, ал. 1 от Правилник за създаването, устройството и дейността на Обществените съвети към детските градини и училищата и в изпълнение на чл. 19, ал. 1 и ал. 2, т. 20 от Наредба № 12 от 01.09.2016 г. за статута и професионалното развитие на учителите, директорите и другите педагогически специалисти, от 01.01.2017г. в детската градина функционира Обществен съвет в следния състав:

Председател на ОС:

  • Златомира Стоянова

Членове:

  • Мария Росенова Щерионова
  • Недка Диянова Георгиева
  • Димитър Цанков Атанасов
  • Донка Петрова Маринова

Резервни членове:

  • Марияна Иванова Цандева-Димитрова
  • Марийка Славчева Генчева
  • Йорданка Георгиева Манчева
  • Еленка Йорданова Пейчева
  • Цветана Александрова Козарева

Прикачени документи

Правилник обществен съвет