ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Прием

Чрез електронната платформа на община Сливен, по зададени и утвърдени критерии и графици от Кмета на община Сливен.

Необходими документи за записване в детската градина, след потвърден прием в електронната система:

  1. Заявление по образец
  2. Ксерокопие на акт за раждане на детето
  3. Документ за настоящ адрес
  4. Документи за преференции
  5. Лични карти и на двамата родители

АКТУАЛНО

  • Учебната година в детската градина започва на 15-ти септември