ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

История

Кратка история на детска градина "Ралица" с. Злати войвода

Детството е най-важният период от човешкия живот. От това как е минало детството, кой е водил детето за ръка в детската градина, какво е влязло в неговия разум и сърце от обкръжаващия го свят - от това в решаваща степен зависи какъв човек ще стане сегашния малчуган.

Детската градина в с. Злати войвода е открита през м. октомври 1969 г. с една група от около 20 деца в сградата на училището. Помещава се в две стаи - занималия и спалня, а кухнята е в приземния етаж до 1971 г. По късно детската градина е преместена в сградата на управлението на ТКЗС с. Злати войвода - втори етаж, където всичко е по-удобно, с повече помещения.

Оказва се, че една група не може да задоволи нуждите на населението и ръководството на селото предлага къщата, която е била бивш родилен дом и дворът от 2 дка да послужат за построяване на нова детска градина. Градината се строи от 1974 до м. октомври 1977 г. През м.ноември новата детска градина е открита. Функционира с 2 групи за деца от 3-6 годишна възраст и 1 яслена група. До 1992 година носи името ОДЗ "Лиза Чайкина - Чайка". Тогава са сменени имената на всички детски градини и детската градина получава ново име  - „Ралица". Поради демографския срив през 1993 г. е закрита яслената група, а през 1997 детската градина остава с една сборна група. През м. септември 2011 г. след отремонтиране помещенията на яслата е открита полудневна подготвителна група с деца на възраст 5 - 6 години. През есента на 2021 г. след решение на общински съвет - Сливен полудневната група се преобразува в целодневна. Днес Детска градина „Ралица" функционира с две целодневни групи.

Директори през годините са били Нели Атанасова и Нели Георгиева. От 2021 г. директор е Димитрина Митева.