ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

"Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" 20.10.2023г.

Проект "Равен достъп до училищното образование в условията на кризи" има за цел да задържи децата в образователната институция в условията на криза. За тази цел в детска градина "Ралица" се състоя инициативна среща с родителите, които са част от този проект, и за родители, чиито деца са в риск от отпадане от системата на предучилищното образование. 

Целта на срещата бе да покажем на родителите нагледно ползите от редовното посещение на детската градина, да проследят развитието на децата, на овладяването на българския език и вълнението в очите им.

За нас, педагогическите специалисти, родителите са основен партньор в работата по задържане на децата в образователната институция. Тяхната подкрепа и добраз предразположеност към нас е сигурен знак за успех.

Родителите с интерес се включиха в изработването на сандвичи и реализирането на разнообразни игри. Вълнуващ интерес проявиха и към макета на пирамидата на здравословното хранене.