ДГ "Ралица"
Детска градина в село Злати войвода

Проект "Равен достъп" - "От какво имам нужда"

На 06.11.2023г. бе проведена среща с родители в присъствието на лектор - психолог Любомира Иванова. Лекцията на тема:  "Кое ми е най-важно? От какво имам нужда?" заинтригува родителите, но и даде възможност за обратна връзка. Ситуира се беседа за споделяне на опит и трудности в отглеждането и възпитанието на деца. Обсъждането и свободния стил на разговора се оказаха ефективни. В тренинга се усети партньорство, двустранно сътрудничество и доверие. Срещата бе финализирана с почерпка.